Showing 1 Result(s)
อาหารเสริม
อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารเสริม สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต่อร่างกาย จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

โดยส่วนใหญ่แล้ว ไม่ใช่เฉพาะแค่เด็ก ๆหรือคนวัยทำงานเท่านั้น ที่จำเป็นจะต้องใช้ อาหารเสริม เป็นตัวช่วยเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง เพียงแต่ว่าความต้องการของแต่ละช่วงวัยอาจจะแตกต่างกัน เหมือนอย่างในกลุ่มของผู้สูงอายุ จำเป็นที่จะต้องใช้ เสริมด้วยอาหาร ที่มีวิตามิน และแร่ธาตุมาก แคลเซียม มากเป็นพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ให้มีมากขึ้น และเพื่อไปทดแทนส่วนที่สึกหรอ เพราะบางครั้งเพียงแค่การทานอาหารแบบปกติในชีวิตประจำวัน อาจจะทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบทั้ง 5 หมู่ ดังนั้นหากใครที่มี ผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน จำเป็นที่จะต้องรู้ว่า ผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องได้รับสารอาหารประเภทใดและขนาดเท่าไหร่ต่อวัน เพื่อความเหมาะสมของร่างกาย และสุขภาพที่แข็งแรงต่อไป และที่สำคัญ อาหารเสริม บางประเภทที่ใช้กับคนหนุ่มสาวหรือคนวัยทำงาน ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุได้ เมนูอาหาร เนื่องจากความจำเป็นของร่างกายมีแตกต่างกัน คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากจากวิตามินเหล่านั้น มีปริมาณและคุณภาพที่แตกต่างกันอีกด้วย เพราะผู้สูงอายุ จำเป็นจะต้องได้รับ วิตามิน และแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกายในปริมาณที่มากกว่าปกติ เพื่อที่ร่างกายจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี จะซึ่งนั่นจะส่งผลให้ร่างกายของผู้สูงอายุ มีความสมบูรณ์แข็งแรงและอยู่คู่กับลูกหลานไปได้อีกนานนั่นเอง กลุ่ม อาหารเสริม ที่มีความจำเป็นต่อผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง แคลเซียม นับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับกลุ่มของผู้สูงอายุ เพราะเมื่อมีอยู่เพิ่มมากขึ้น ร่างกายก็จำเป็นที่จะต้องได้รับมากขึ้นเช่นกัน อีกทั้งร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองได้ ดังนั้น เราจึงต้องเสริมด้วยอาหารที่มีแคลเซียลสูงในปริมาณที่ร่างกายต้องกาย …