Showing 1 Result(s)
อาหารพม่า
อาหารต่างชาติ

อาหารพม่า เป็นอาหารอีกชนชาติที่เป็นเพื่อนบ้านกับมากับเราเป็นเวลาช้านาน

อาหารพม่า เป็นอาหารอีกชนชาติที่เป็นเพื่อนบ้านกับมากับเราเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันมีชนชาติพม่าเข้ามาหางานทำในบ้านเราเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการรู้วัฒนธรรมการกินการอยู่ของพม่าไว้ก็คงไม่เสียหลาย อาหารพม่า เป็นอาหารที่เป็นของทั้งพม่าเอง และอาหารของชนกลุ่มน้อย ซึ่งประกอบด้วยอาหารหลายชนิด เช่น ปลาแม่น้ำ หรือกะปิ ซึ่งก็คือกะปิอาหารพม่าบางอย่างได้รับอิทธิพลมาจากจีน อินเดีย และอาหารไทยบางส่วน ส่วนอาหารประจำชาติที่แท้จริงได้แก่ โหมะน์ฮื่นก้า เป็นอาหารทะเลที่นิยมกันมากตามแนวชาวฝั่งทะเล เช่น บริเวณซิตเว เจาะพยู เมาะลำเลิง มะริด และทวาย สำหรับอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกจะเป็นอาหารที่นิยมกินกันทางตอนบนของประเทศ ได้แก่ มัณฑะเลย์ ส่วนอาหารประเภทปลาและกุ้ง หรือสัตว์น้ำจะนิยมน้ำมาแปรรูปให้เป็นประเภทดองเค็ม ตากแห่ง หมักให้ออกรสเปรี้ยว หรือหมักกับกะปิ อาหารพม่าหลายรูปแบบ อย่างเช่นประเภทยำ หรือสลัด ก็มีให้เลือกได้หลายอย่าง ส่วนอาหารพวกแป้งก็ส่วนใหญ่เป็นข้าว และเส้นหมี่ที่ทำจากข้าว และขนมจีน สำหรับเครื่องปรุงรสนั้นจะใช้พวกมันฝรั่ง ขิง และมะเขือเทศเป็นหลัก เมนูอาหารประเภทยำต่าง ๆ มักนิยมทำเป็นอาหารจานด่วนเสียมากกว่า วัฒนธรรมการกินของคนพม่า กับ อาหารพม่า คนพม่าจะกินอาหารกันแบบล้อมวง มีโต๊ะเล็ก ๆ หรือไม่ก็เป็นเสื่อไม้ไผ่อยู่กลางสำหรับเป็นที่วางอาหาร ในมื้อหนึ่ง ๆ อาหารจะประกอบไปด้วยข้าว แกงปลาทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม …