Showing 1 Result(s)
อาหารลาว
อาหารต่างชาติ อาหารอื่นๆ

อาหารลาว เป็นอาหารทีคนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาหารลาว เป็นอาหารที่คนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี คนไทยทั่วไปอาจคิดว่าเมนูอาหารประจำภาคอีสานของไทยหลายอย่าง คืออาหารประจำชาติของลาว เช่น ตำบักหุ่ง (สัมตำ)  ข้าวเหนียวนึ่ง แป้งจี่ แต่ในความจริงแล้ว แม้จะมีเมนูอาหารที่คล้ายคลึงกัน แต่รสชาติ อาหารลาว ไม่จัดจ้านหรือมีการปรุงรสเหมือนคนไทยอีสาน แต่รสชาติจะมีความเป็นธรรมชาติ โดนเน้นการใช้เกลือ และปลาร้าปรุงอาหารเป็นหลักเท่านั้น           อาหารลาวได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่มีการปรุงอาหารเรียบง่ายไม่ซับซ้อน แม้จะเป็น อาหารลาวอยู่ในห้องเครื่องของชาววังก็ตาม คนลาวนิยมบริโภคปลาเป็นอาหารหลัก เป็นเป็นต้นตำรับการแปรรูปปลาเป็นปลาร้าชาติแรกๆ  เพราะมีสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยในการหาปลามาทำเป็นอาหาร คือ แม่น้ำโขงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาเล็กปลาน้อย ปลาตัวใหญ่นานาชนิด             ประเทศลาวเป็นประเทศที่ประชากรกินข้าวเหนียวมากที่สุดในโลก โดยกินกับลาบที่ทำจากเนื้อสัตว์มาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศทองถิ่น คนลาวชอบกินผักพื้นบ้านและผักสมุนไพรในเกือบทุกมื้ออาหาร โดยจิ้มกินกับน้ำพริกที่เรียกว่า “แจ่วบอง” ซึ่งนำปลาร้าและสมุนไพรมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำ อาหารลาว ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่มีการปรุงอาหารเรียบง่าย             เนื่องจากเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประทศฝรั่งเศส เช่นเดียวกับประเทศเวียดนามและกัมพูชาอาหารลาวบางอย่างจึงได้รับอิทธิพลการกินของคนฝรั่งเศสมาด้วย โดยลาวเรียนการนำขนมปังมาผ่ากลางแล้วยัดไส้ด้วยหมูยอ ผักสด แจ่วบองว่า “ข้าวจี่ปาเต้” ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงนิยมรับประทานอยู่             อาหารของลาวไม่ใช้กะทิในการปรุง จะเป็นน้ำแกงใสๆที่หอมเครื่องเทศ สมุนไพร  อาหารลาวไม่นิยมใช้น้ำตาลในการปรุงอาหาร ใช้แต่น้ำปลาร้า น้ำปลา หรือเกลือเป็นเครื่องปรุงรสและใช้กรรมวิธีเช่นดัยวกับการทำอาหารไทยคือ แกง นึ่ง …