Showing 1 Result(s)
ความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร
อาหารอื่นๆ

ความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร ที่หลายคนเข้าใจผิดมาโดยตลอด

เรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่เราได้รับผ่านสื่อต่างๆ บางครั้งก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ถูกต้องเสมอไป ด้วยว่าในตอนนี้ใครจะนำเสนอสิ่งได้ก็ได้อย่างอิสระ ทำให้เกิด ความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร ที่ผิดเพี้ยนไปบ้างเหมือนกัน ทีนี้เมื่อมีความเข้าใจแบบผิดๆ วิธีการเลือกทานจึงผิดตามไปด้วย และทำให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบต่อร่างกาย หรือไม่ก็สร้างความยุ่งยากในการคัดสรรวัตถุดิบโดยไม่จำเป็น วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเชื่อไหนที่ไม่ใช่ความจริงบ้าง เมนูอาหาร             ความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร ประเด็นแรกเลยก็คือ ผักปลอดสารพิษนั้นมีคุณค่าทางสารอาหารมากกว่า ผัก ทั่วๆ ไป ทั้งที่ความจริง หากเรามองในแง่ของประโยชน์ ไม่ว่าผักนั้นจะได้รับการเพาะปลูกแบบไหน ก็ล้วนแต่มีประโยชน์เหมือนกันทั้งสิ้น ประเด็นที่ควรสนใจจึงไม่ใช่เรื่องสารอาหาร แต่เป็นเรื่องสารเคมีตกค้างที่อาจมีให้ผักทั่วไป ดังนั้น ถ้าเราไม่สะดวกที่จะซื้อผักปลอดสารพิษ ก็ไม่มีปัญหาที่จะทานผักตามท้องตลาด แค่ล้างและทำความสะอาดให้มากพอเท่านั้นเอง อันดับต่อมาเป็น ความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร ประเภทไขมัน             โดยเชื่อกันว่าไขมันนั้นเป็นตัวการแห่งความอ้วน หลายคนจึงเลือกที่จะตัดไขมันออกไปจากชีวิตเลย แม้แต่ไขมันติดเนื้อสัตว์เพียงเล็กน้อยก็ไม่อยากให้มี ทั้งที่ความจริงแล้วไขมันก็คือสารอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการ เราแค่ต้องเลือกทานเฉพาะไขมันดี เช่น ไขมันจากพืชและผัก เป็นต้น อีกอย่างคือ ความอ้วนนั้นเกิดจากเรารับพลังงานเข้าไปมากกว่าที่ร่างกายเผาผลาญ ซึ่งไม่เกี่ยวกับประเภทของอาหารเลย             อีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับอาหารที่ไม่พูดถึงไม่ได้เด็ดขาดก็คือ การทานไข่มากเกินวันละ 1 ฟองจะทำให้เป็นโรคร้าย ประเด็นนี้จะจริงสำหรับบางคนที่ต้องควบคุมอาหารเท่านั้น เช่น คนที่มีโรคประจำตัว คนที่ค่าไขมันและความดันผิดปกติ เป็นต้น ส่วนคนทั่วไปสามารถทานไข่มากกว่า …